Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

xKONSTx

Projektet xKONSTx är ett treårigt projekt med målet att om tre år genomföra en konsthändelse, som kan fungera som starten på en triennal, som är geografiskt utspridd i hela Gävleborg.
Om Träff 01 Anmälan Träff 02 Om Träff 02 Om Träff 03
Projektet xKONSTx är ett treårigt projekt med målet att om tre år genomföra en konsthändelse, som kan fungera som starten på en triennal, som är geografiskt utspridd i hela Gävleborg.

Vår inspiration är ”Skogen mellan oss” 2021, då Konstfrämjandet Gävleborg tillsammans med en mängd samarbetspartners arrangerade en geografiskt utspridd sommarutställning med bygdemarknadens mångfald som utgångspunkt. Utställningen tog plats både i olika föreningars lokaler men också utomhus. 

 

Den här gången har vi lite mer tid på oss och påbörjar därför projektet med en serie nätverksträffar 2022-2023 till vilka vi i ett första skede bjuder in föreningar, konstnärsdrivna initiativ och lokala aktörer till att samlas, lära och skapa en gemensam plattform att utgå ifrån. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med Kultur Gävleborg för att skapa en dialog som också involverar länets offentliga institutioner och kommuner, för att på så sätt undersöka förutsättningarna för en gemensam kraftansträngning som kan omfatta och sprida sig över länet.

 

TRÄFF 01
Tema: Drivkraft och samarbete
Långheds Bygdegård
12 November 2022

Mer information HÄR

 

TRÄFF 02
Tema: Unga, Landskapet och Distansen
Tingshuset, Delsbo
18 Februari 2023

Mer information HÄR
Anmäl dig HÄR

 

Under våren 2023 kommer fler träffar att arrangeras!

 

Projektet drivs av Konstfrämjandet Gävleborg, med stöd av Kulturrådet, Region Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

xKONSTx