Om Konstfrämjandet Gävleborg

Det nya Konstfrämjandet Gävleborg startades våren 2015.

Konstfrämjandet Gävleborgs målsättning är att främja möten med samtidskonst i länet, men också att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta med i regionen. Konstfrämjandet Gävleborg fokuserar på att genom sina medlemmar skapa ett nätverk för samtida konst och konstprojekt som verkar utanför centralorterna. I linje med hur konst- och kulturproduktion de senaste åren har utvecklats, är Konstfrämjandets ambition att skapa en större delaktighet i samtida konstnärliga processer. Konstfrämjandet som helhet är en ideell organisation som arbetar i syfte att främja konstintresset genom konstbildning.

Konstfrämjandet Gävleborg har inget fast kontor.

Postadress:

c/o Perman
Bollvägen 14
81132 Sandviken