Konstnärlig samling i Svabensverk — Publikt program

Den 10-14 juni samlar Konstfrämjandet Gävleborg de fem konstnärerna Cristian Quinteros-Soto, Liv Meijer Nordgren, Malin Wikström, Adam Haugbak och Erik Tylhammar Johansson i byn Svabensverk för ett kollegialt kunskapsutbyte, en konstnärlig researchvecka och ett kreativt labb. Under veckan arbetar konstnärerna på egna projekt, men vi har också skapat ett publikt program med föreläsningar och workshops som även allmänheten får delta i. 

TISDAG 11 juni kl 15.00

John Goodcare från Folkmusikens hus berättar om sitt arbete med folkmusikarkivet och med skivan "Spelkvinnor i Dalarna" som släpps den 13 juni.

Plats: Bygdegården i Svabensverk
Vi bjuder på fika! Evenemanget är kostnadsfritt.

TISDAG 11/6 kl 17.00

Cristian Quinteros Soto bjuder in till workshopen Badsäsongen och presentation av sitt konstnärskap.

Plats: Badplatsen Svabensverk.
Under workshopen badar vi tillsammans, det bjuds på enklare fika. Glöm inte handduk. Evenemanget är kostnadsfritt.

Cristian utforskar kollektiva upplevelser med fokus på omsorg. Med till synes enkla handlingar som matlagning och gemensamma bad så ställs komplexa frågeställningar kring den egna och andras kroppar.

ONSDAG 12 juni kl 14.00

”I utkanten av samlingens selektiva spår” - Samtal och föreläsning med Erik Anderman, Konstkonsulent Kulturutveckling Gävleborg

Plats: Bygdegården i Svabensverk
Evenemanget är kostnadsfritt.

ONSDAG 12 juni kl 15.00

Kreativt Lab: Samla tillsammans - En slags kollektiv samlarworkshop med Karin Bäckström och Peter Oijens.

Plats: Kolhusudden Svabensverk
Evenemanget är kostnadsfritt.


OM BADSÄSONGEN av Cristian Quinteros Soto

Hur bidrar kollektiva nakenbad och självorganiserade bastubad till att vårda gemensam omsorg, främja inkludering och omforma gemensamma utrymmen i naturliga miljöer?

Badsäsongen utforskar de mångfacetterade dimensionerna av kollektiva nakenbad och självorganiserade bastubad i naturliga miljöer, med fokus på deras bidrag till gemensam omsorg, inkludering och omgestaltning av gemensamma utrymmen. Projektet syftar till att förstå dessa praxis samhälleliga, kulturella och miljömässiga betydelse och deras potentiella implikationer för att främja ett mer inkluderande och vårdsamt samhälle. Det finns tre sätt att uppleva Badsäsongen. Det första är att delta i bad; det andra är att se dokumentationen av tidigare bad och det tredje är att uppleva idén om ett kollektivt bad.

Nakenhet och ansvar

Till mina bad har deltagarna friheten att vara klädda eller nakna, utan krav på att klä av sig. Det är viktigt att alla känner sig bekväma med sitt val, och vara öppna för att beslutet kan förändras under aktivitetens gång. Som någon med erfarenhet av en negativ kroppsbild förstår jag att denna resa är högst personlig och unik för varje individ.

Jag har infört strategier för att säkerställa deltagarnas bekvämlighet och respekt, såsom att främja öppen kommunikation, betona den icke-sexuella karaktären av upplevelsen och upprätthålla en stödjande atmosfär. Målet är att skapa en miljö där individer känner sig trygga att fatta egna beslut och där gemenskap och inkludering främjas.Trots att nakenhet kan upplevas som sårbar i en gruppmiljö, har jag märkt att de flesta finner upplevelsen mer naturlig och normal än väntat, vilket leder till ökad lätthet och acceptans inom gruppen.

Du är varmt välkommen!

Urval av tidigare workshop och verk går att se på www.cristianquinterossoto.com


Projektet är en del av Konstfrämjandet Gävleborgs satsning på residens inom utvecklingsprojektet xKONSTx med stöd av Kulturrådet, Region Gävleborg, ABF Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande, sommaren 2024.

Tillgänglighet: Bygdegården har tillgänglighetsanpassad parkering och entré men ej tillgänglighetsanpassad wc.

Visa alla