TRÄFF 02

DATUM: 18 Februari
TID: 13.30-18.00
PLATS: Tingshuset, Delsbo

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in till en träff på temat “Unga, Landskapet och Distansen” samarbete med föreningen Konst i Hudiksvall. Träffen äger rum i Delsbo, på Tingshuset den 18 Februari 2023!

Med den här träffen vill vi titta på de utmaningar och möjligheter det innebär att verka i ett vidsträckt område som är relativt glesbefolkat. Framför allt vad det innebär i arbete med unga. Distansen mellan platser och skillnader inom regionens delar innebär att den rymmer en mångfald perspektiv, vilket såklart utgör en fantastisk resurs. För att förverkliga potentialen i den resursen krävs också utbyte mellan dessa perspektiv. Samtidigt som distansen skapar mångfalden utgör den också ett potentiellt hinder för utbytet. För unga, som kanske saknar körkort och bil, men också kontakter på andra platser i regionen, blir distansen än större.

Vi vill tänka tillsammans på hur vi kan tillgängliggöra konsten för unga. Hur arbetar andra med detta? Vad kan vi lära av varandra?Hur kan unga få upp ögonen för konsten och känna att de kan vara en del i det samtal och perspektivbyte som konsten möjliggör?

Träffen ingår i en serie möten som arrangeras inom projektet xKONSTx vilket är ett treårigt projekt med målet att om tre år kunna genomföra en större och samordnad konsthändelse med en geografisk spridning över hela Gävleborg. Vår förhoppning är att denna händelse, och det arbete som leder fram till den, ska kunna ligga till grund för en återkommande konsttriennal, samtidigt som vi skapar ett nätverk med konst och kulturaktörer i Gävleborg.

Men anmäl dig HÄR redan nu!

13.30 – 13.45
Ankomst & fika

13.45 – 14.00
Kort presentation av projektet xKONSTx och Konstfrämjandet Gävleborg

14.00 – 15.00
Katt Skarin berättar om Galleri Lillasyster
Galleri Lillasyster är ett konstkollektiv för unga i Norrbotten som värnar om att möta konsten på konstens villkor och erbjuda en verksamhet där en möter aktiva konstnärer, samtida konst, seriös utbildning och ett kreativt sammanhang.

https://gallerilillasyster.se

Efter Katts föreläsning finns tid för frågor och diskussion.


15.00 – 15.15
Paus / bensträckare

15.15 – 15.45
Panelsamtal med representanter från Galleri Lillasyster, Konst i Hudiksvalls Ungdomsråd, Föreningar för Alla och Kultur Gävleborg

Vad är utmaningarna med att driva föreningar och kulturella aktiviteter för ungdomar när det är långa avstånd mellan olika platser? Vilka lösningar och möjligheter till samarbete finns?

15.45 16.00
Paus / bensträckare

16.00 – 16.30
Nätverkssamtal
Vi diskuterar frågor och teman som kommit upp under dagen i mindre grupper.

16.30 – 17.00
Performance av Per Westerlund
Per Westerlund arbetar med måleri, teckning och berättelser. Olika medier, såsom skrivna anteckningar, videor eller performance blandas med den måleriska processen för att vrida till dess mening och för att ställa frågor om vad en målare gör. Han tog sin kandidat på konsthögskolan i Oslo och sin master på konsthögskolan i Umeå.

17.00 – 18.00
Gemensam middag

ADRESS: Dellenkultur, Tingshuset, Stationsgatan 7, 82060 Delsbo

MED BIL
Gävle/Sandviken/ Söderhamn: E4 mot Hudiksvall, väg 84 mot Ljusdal


Hudiksvall: väg 84 mot Ljusdal. I Delsbo, ta till vänster mot Stationsgatan


Edsbyn/Bollnäs: väg 83 mot Ljusdal, sedan väg 84 mot Hudiksvall. I Delsbo, sväng höger in på Kalvstigen och sedan vänster till Stationsgatan.

KOLLEKTIVTRAFIK

Till Delsbo
Tåg till Hudiksvall
Buss 53 från Hudiksvall resecentrum med avgång 12:15, ankommer till Delsbo Torg 12:49

Tåg till Ljusdal
Buss 53 från Ljusdal Resecentrum med avgång 12:55, ankommer till Delsbo Torg 13:18

Från Delsbo

Mot Ljusdal: Buss 53 från Delsbo Torg med avgång 18:49, ankommer till Ljusdal resecentrum 19.10

Mot Hudiksvall: Buss 53 från Delsbo Torg med avgång 18:18, ankommer till Hudiksvall resecentrum 18.49

Från busshållplatsen är de cirka 400m till Tingshuset.

Visa alla