Residens i Bergsjö — av konstföreningen Åkern

I sommar bjuder Konstföreningen Åkern in konstnärerna Catja Tonberg och Amalia Wänman till ett residens som har sin utgångspunkt i platsen där föreningen har sin verksamhet; ett avstyckat nedlagt jordbruk.

Åkern är en nystartad konstförening som verkar för samtidskonst i Bergsjö, Nordanstig i Nordöstra Hälsingland. Åkern vill skapa en samlingsplats för konst- och kulturutövare. Föreningens verksamhet sker på en plats som är taget ut ur sin tidigare produktionskedja. Här finns inget krav på produktion längre. Åkern har curerat residenset genom att bjuda in konstnärer som arbetar med natur, kategorisering, omformning och som öppnar för dialog och utmanar invanda relationer.

  • Catja Tonberg undersöker i projektet Växtvärk / Growing Pains har Tonberg olika sätt att vara med dessa namn och växter. Att queera som konstnärlig metod har blivit hennes sätt att närma sig detta arbete, i ett försök att skapa ett skifte i det som är och ge plats åt något mer än det genom olika metoder, som att ta bort eller leka med namnen och deras lager. Catja har Masterexamen i Fri Konst vid HDK Valand.

  • Amalia Wänman vill ge sina skulpturer ett sammanhang, en värld. Jord att bruka, mat att ta vara på, att den ena har vad den andra saknar, en kropp, ett huvud, ett handtag. Det finns hö, kladdig färg och akrobater. Akrobater som viger sitt liv åt balansen. Och något att bära. Det finns alltid något att bära.Amalia har en Kandidatprogrammet i Fri konst, Umeå Konsthögskola.

Under residenset kommer föreningen att arrangera publika evenemang, se deras sociala media för mer info!

Kontaktperson: Maria Bengtsson, konstforeningenakern@gmail.com

Hemsida: Instagram: @vadekonst Facebook: Åkern Konstförening

Visa alla