I samlad rörelse — Vistelser och residens

Konstnärer sökes till tre olika projekt sommaren 2024!

Tillsammans med en mängd föreningar har Konstfrämjandet Gävleborg startat nätverket xKONSTx. Målet är att sommaren 2025 genomföra en geografiskt utspridd utställning i hela regionen. Vi gräver där vi står, samlar och lyfter kulturskapare, kulturföreningar och andra historiska och intressanta platser i Gävleborg.

Tillsammans med Svabensverks bygdeförening, Dansplats Skog, Tankesmedjan Ockelbo och Upp på Botten, initierar vi tre residensprojekt under sommaren 2024. På detta sätt vill vi möjliggöra platsspecifika arbetsprocesser som kan leda till konstverk med en koppling till platser och organisationer inför utställningen 2025. Arbetet med utställningen “I samlad Rörelse” formas utifrån samlingen som form, begrepp och tematik.

Samlingen kring en lägereld, frimärkssamlingen, konstsamlingen, den demokratiska församlingen, protestens samling. Utställningen samlar i sig själv föreningar, platser, aktörer, konstnärer och människor i hela länet för att visa Gävleborg som en plats för konst.


xKONSTx

Projektet xKONSTx är ett treårigt projekt med målet att genomföra en större och samordnad konsthändelse med en geografisk spridning över hela Gävleborg. Vår förhoppning är att denna händelse, och det arbete som leder fram till den, ska kunna ligga till grund för en återkommande konsttriennal. Under föregående år har ett antal nätverksträffar och en residensgrupp formats inom projektet.

Läs mer om projektet på vår HEMSIDA


Projektägare, projektledning, bidragsgivare

Konstfrämjandet Gävleborg är projektägare av xKONSTx som är ett regionalt utvecklingsprojekt med stöd av Kulturrådet, Region Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande. Projektet genomförs i samarbete med ABF Gävleborg. Projektet drivs av verksamhetsledare och projektledare. Styrgrupp för projektet är Konstfrämjandet Gävleborgs styrelse. De olika residensprojekten arrangeras i samarbete med föreningarna Svabensverks bygdeförening, Dansplats Skog, Tankesmedjan Ockelbo och Upp på Botten som var för sig står för organisering på plats, mottagande och kontakt.

Visa alla