Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Skogen mellan oss

Med skogen som tema och plats går sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige samman i en unik konstsatsning; Skogen mellan oss!
Läs mer om projektet här! Vad är på gång? Det finns i skogen- Konstprojekt OPEN CALL - DET FINNS I SKOGEN - Utställning
Med skogen som tema och plats går sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige samman i en unik konstsatsning; Skogen mellan oss!

Projektet ”Skogen mellan oss” stärker konstens roll utanför storstäderna genom ett program som under 2021 knyter samman ett femtontal platser. I Konstfrämjandets distrikt Gävleborg och Uppland i öst över Västmanland, Bergslagen och Dalarna till Värmland i väst skapas egna delprojekt samtidigt som samverkan sker med kollegorna.

 

– ”Skogen mellan oss” är i grunden ett större samarbete. I projektet arbetar vi sida vid sida med bland annat konstnärer, lokala aktörer och föreningsliv, säger verksamhetsledare Jon Perman.

 

Med den gemensamma identiteten kommer Konstfrämjandets distrikt att sprida händelser såsom utställningar, föreläsningar och workshops över ett stort geografiskt område. 

 

Arrangörerna hoppas att projektet inspirerar civilsamhälle och beslutsfattare till diskussioner om kulturens strukturer på landsbygden. Genom temat lyfts samtidigt frågor kring skogen som plats för alltifrån exploatering, produktion och rekreation till migration, historia, mystik och hem.

 

I Gävleborg kommer projektet ta formen av en geografiskt spridd konstutställning – “Det finns i Skogen” som under sommaren tar plats i skogs och bruksmiljöer i Ockelbo, Söderhamn och Ovanåker. Utställningen produceras och samverkan med medlemsföreningar och lokala konstaktörer. Projektet utgår från tre “noder“ – Ljusne, Jädraås och Öjung, till vilka tre konstnärskap bjuds in till arbetsvistelser under våren. Därefter är utställningen tänkt att förgrena sig vidare till platser som Svabensverk och Ockelbo där vi samarbetar med lokala aktörer som Svabensverks bygdeförening, Konst & Landskap och Konstkraft i Ljusne.

Skogen mellan oss