Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Forum Konst III — Del 1

Forum Konst är en återkommande mötesplats och samtalsnod för konstfältet i Gävleborg med ambitionen att samla konstnärer, utställningsarrangörer, representanter för konstföreningar och det självorganiserade konstlivet, tjänstepersoner och kulturpolitiker från hela länet i dialoger och gemensamma reflektioner.

Vill forumet fungera som ett slags seismograf – ett instrument som är känsligt för små nyansskillnader och skakningar i jorden och som används för att registrera och bedöma omfattningen av olika skalv – och, utifrån de noteringar som vi lyckas göra tillsammans, bidra till att navigera i och stärka konstens regionala ekosystem framöver.

 

Gemensamma reflektioner på behörigt avstånd
Istället för att koncentrera samtalen till ett sammanhållet tillfälle under två dagar i Sandviken, vilket var vår ursprungliga plan, kommer forumet att spridas ut genom en serie av digitala föreläsningar med efterföljande frågeställningar som är möjliga att ta del av och besvara på behörigt avstånd i mindre sammankomster runt om i länet. Här väljer ni själva – utifrån vad som känns tryggt – hur ni vill formera er: om det är i kollektivverkstaden, i den enskilda ateljén, som representanter för en konstförening, tillsammans med kollegor i det lokala utställningsrummet, vid konsthallen eller den regionala institutionen, som tjänstepersoner eller politiker vid olika kulturavdelningar och ledningskontor etc.

Vår förhoppning är att det omställda formatet kan bidra till att fler har möjlighet att delta i forumet och på så sätt kan dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv; att alla möjliga svar och reflektioner som följer på de olika föreläsningarna ska kunna samlas och ligga till grund för ett framtida Forum Konst där vi får chansen att mötas ansikte mot ansikte.

 

Digitala föreläsningar
Forumets tre olika föreläsningar (ca 30 min vardera) kommer att släppas vid särskilda datum under hösten och sedan finnas tillgängliga under en veckas tid. När ni anmäler att ni vill delta vid något av tillfällena får ni tillgång till respektive föreläsning och ett formulär med följdfrågor att besvara, reagera på och komplettera med egna motfrågor.

 

Nu öppnar anmälan till den första delen i forumets serie av föreläsningar. Anmäl ditt deltagande till: konst@regiongavleborg.se

 

Del 1: Hur är vi sårbara? – AOOO
Release den 21 augusti (tillgänglig t.o.m. 28/8)

”I ett föränderligt politiskt landskap är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld [och censur] och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd.
Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?”
Sebastian Dahlqvist och Caroline Malmström från nätverket AOOO (Arts Organizations Out of Office) delar med sig av samlade erfarenheter från självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden.

Forumet arrangeras av Region Gävleborg i Samverkan med Konstfrämjandet Gävleborg och K.f Backbeatbolaget

  • Digitalt
  • 21/810.00
  • Gratis
  • Anmäl ditt deltagande till: konst@regiongavleborg.se