Om OPTIC X — Om OPTIC X

Konstfrämjandet Gävleborg startade 2021, i samarbete med sina medlemsföreningar Kf. Backbeatbolaget, Ateljeföreningen Gaffel och Konst & Landskap ett treårigt konstnärsdrivet residensprojekt i Gävleborg. Tanken är att projektet som ska skapa erfarenheter av att arbeta med residens inom konstnärsdrivna organisationer och lägga en grund för ett nätverk som riktar sig till föreningar och konstnärer som vill driva residens. Konstfrämjandet Gävleborg genomför även en analys och metodutveckling baserat på de lokala erfarenheterna vi får genom projektet. Vi samarbetar med Picto Association, ett ateljekollektiv i Genéve och har undre projektets tre år tagit emot tre konstnärer som genomfört residens hos våra medlemsorganisationer i Gävle, Ockelbo och Sandviken. Förutom att ta emot en konstnär i Gävleborg, delar vi även ut ett stipendium till en konstnär med Gävleborgs-anknytning som söker till residenset på Picto Association som organiseras av Abigail Janjic, och Natalia Comandari i Genéve. Projektet koordineras av konstnären Karin Bäckström och projektleds av Jon Perman, verksamhetsledare på Konstfrämjandet Gävleborg.

2019 genomförde Galleri Lars Palm i Sandviken, med stöd från Regionen och IASPIS ett utbyte med ateljeföreningen Picto Association i Genéve. Efter det projektet och konstnären Vianney Fivels vistelse i Sandviken formades iden om ett större nätverk i Gävleborg vilket resulterade i projektet Optic X.

Projektet drivs av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med Kf. Backbeatbolaget, Gaffel Ateljeförening och Konst & Landskap, med stöd av Region Gävleborg och IASPIS – Internationella programmet för bild och Form och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

In English:

Konstfrämjandet Gävleborg, in collaboration with its members Kf. Backbeatbolaget, Ateljeföreningen Gaffel and Konst & Landskap, started in 2021 a three-year artist-run residency project in Gävleborg, named Optic Residency Program. The idea is to create experiences of working with residencies within artist-run organizations and to create a foundation for a network aimed for associations and artists who want to work with artistic residencies. Konstfrämjandet Gävleborg also conducts an analysis and method development based on the local experiences we’ll gain through the project. In the project we collaborate with the Picto Association, a studio collective in Geneva, to create an exchange beween our two places. Three Swiss artists has been invited to Gävleborg region to work at our member organizations in Gävle, Ockelbo and Sandviken. In addition, we also award a scholarship to an artist from Gävleborg who applies for the residency at Picto Association, organized by Abigail Janjic and Natalia Comandari in Geneva. The project is coordinated by the artist Karin Bäckström and the project is managed by Jon Perman, director at Konstfrämjandet Gävleborg.

Visa alla