OPTIC Residency program

Residensprogrammet “OPTIC” ska utveckla och stötta konstnärsdriven residensverksamhet i Gävleborg. - "Optic" residency program OPTIC aims to develop a self organized artistic residency program i Gävleborg.

Konstfrämjandet Gävleborg startade 2021, i samarbete med sina medlemsföreningar Kf. Backbeatbolaget, Gaffel Ateljeförening och Konst & Landskap ett treårigt konstnärsdrivet residensprojekt i Gävleborg. Tanken är att projektet som ska skapa erfarenheter av att arbeta med residens inom konstnärsdrivna organisationer och lägga en grund för ett nätverk i regionen som riktar sig till föreningar och konstnärer som vill driva residens. Samt genomföra en analys och metodutveckling baserat på de lokala erfarenheterna vi får genom projektet. Inom projektet samarbetar vi med Picto Association, ett ateljekollektiv i Genéve.

Förutom att ta emot en konstnär i Gävleborg, delar vi även ut ett stipendium till en konstnär med Gävleborgs-anknytning som söker till Picto Association´s “syskon-residens” som organiseras av Abigail Janjic, och Natalia Comandari i Genéve.


Konstnärer antagna 2021:
Hugo Hemmi (Genéve) – Residens i Gävle
Jasmin Daryani (uppvuxen i Sandviken och baserad i Stockholm) – Residens i Genéve

Konstnärer antagna 2022:
Peilian Li (Lusanne) – Residens i Ockelbo
Daniel Nordin (Gävle) – Residens i Genéve

Konstnärer antagna 2023
Sylvain Gelewski (Genéve) – Residens hos Backbeatbolaget i Sandviken
Joline Persson (Edsbyn) – Residens i Genéve

Läs mer om projektet här: OPTIC ART RESIDENCY

Projektet drivs av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med Kf. Backbeatbolaget, Gaffel Ateljeförening och Konst & Landskap, med stöd av Region Gävleborg och IASPIS – Internationella programmet för bild och Form, Folkrörelsernas Konstfrämjande och ABF Gästrikebygden.

Visa alla