Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Klotterinstitutet ISK-X

Projektet ISK-X (Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg) studerar, utbildar och undersöker gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som konst, som handling, som del av det offentliga rummet och som kultur idag.
Program för hösten 2017! Institutets nyheter direkt på mailen? Skriv upp sig här! Hitta oss på Facebook! Följ oss på Instagram!
Projektet ISK-X (Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg) studerar, utbildar och undersöker gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som konst, som handling, som del av det offentliga rummet och som kultur idag.

Med utgångspunkten i att klotter är allas konst, något som alla kan göra, används temat som grund för olika frågeställningar kring konst, kreativitet och demokrati. Målet är att institutet regelbundet inventerar Gävleborgs klotter för att bygga upp en databas med bilder av samtida klotter i det offentliga rummet. Dessa foton kommer användas som en utgångspunkt för diskussioner och samtal i institutets regi.

 

ISK-X kommer samtidigt driva en utbildning som utgår från en gemensam studie av klotter och konst. Deltagarna medverkar i uppbyggnaden av institutet, dess form och intresseområden. ISK-X vill utbilda människor i att själva organisera och arrangera kultur och konstnärliga projekt, för att i framtiden kunna verka och jobba på utanför de stora städerna. Utbildningen kommer bestå av studiecirklar, föreläsningar och diskussioner. Genom samarbetet med Kulturföreningen Backbeatbolaget har deltagarna också möjlighet att arbeta praktiskt med konst.

 

Institutet kommer arbeta med flera samarbetspartners där bl.a. föreningen BackBeatBolaget och huset Kungen i Sandviken kommer fungera som samlingsplats. Tillsammans med föreningen arbetar projektet för en gemensam festival 2017.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss: iskx@konstframjandet.se

Klotterinstitutet ISK-X