Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Klotterinstitutet ISK-X

Initiativet Klotterinstitutet studerar, utbildar och undersöker gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som konst, som handling, som del av det offentliga rummet och som kultur idag.
Institutets nyheter direkt på mailen? Skriv upp sig här! Hitta oss på Facebook! Följ oss på Instagram!
Initiativet Klotterinstitutet studerar, utbildar och undersöker gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som konst, som handling, som del av det offentliga rummet och som kultur idag.

Med utgångspunkten i att klotter är allas konst, något som alla kan göra, används temat som grund för olika frågeställningar kring konst, kreativitet och demokrati.

”Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg (ISK-X)” var ett av sju delprojekt i Konstfrämjandets projekt ”Den ny Konstbildningen”  Tillsammans med föreningen K.F Backbeatbolaget arbetade projektet för en gemensam festival 2017. Efter projektets slut drivs initiativet vidare tillsammans med Backbeatbolaget under namnet ”Klotterinstitutet”.

 

Kontakta oss: gavleborg@konstframjandet.se om du har en ide som du tror skulle passa in i Klotterinstitutets tema!

 

Se vad som är på gång på www.instagram.com/klotterinstitututet

Klotterinstitutet ISK-X