xKONSTx – TRÄFF 03 — Platsen och Konsten – en inspirationsträff kring residens

Johanna Syren

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in till en inspirationsträff kring residens! Träffen äger rum på Hembygdsgården Kämpens i Bollnäs. Är du nyfiken på vad ett konstresidens - att ta emot en konstnär på arbetsvistelse - skulle kunna göra på din plats? Eller hur du skulle kunna utveckla det du redan har?

Kanske känner du residens bara som ett vagt begrepp med ludd i kanterna – eller så har du arrangerat och tagit emot residenskonstnärer i åratal. Oavsett vad så är denna träff till för att tillsammans inspireras av olika sätt att använda residensformatet som ett sätt att utveckla sin plats. Du behöver inte vara säker på att det är det du eller ni faktiskt vill göra – en nyfikenhet räcker gott!

Vi börjar med en gemensam lunch för att sedan lyssna till korta presentationer från olika erfarenheter och sätt att bygga upp, välkomna, finansiera och utveckla residensplatser för konstnärer – och fikar däremellan.

Till nästkommande träff fördjupar vi samarbetet och kunskaperna tillsammans, för de som vill.

Träffen ingår i en serie möten som arrangeras inom projektet xKONSTx vilket är ett treårigt projekt med målet att om tre år kunna genomföra en större och samordnad konsthändelse med en geografisk spridning över hela Gävleborg. Vår förhoppning är att denna händelse, och det arbete som leder fram till den, ska kunna ligga till grund för en återkommande konsttriennal, samtidigt som vi skapar ett nätverk med konst och kulturaktörer i Gävleborg.

Vår inspiration är ”Skogen mellan oss” 2021, då Konstfrämjandet Gävleborg tillsammans med en mängd samarbetspartners arrangerade en geografiskt utspridd sommarutställning med bygdemarknadens mångfald som utgångspunkt. Utställningen tog plats både i olika föreningars lokaler men också utomhus. På vår hemsida kan en läsa mer om vad som gjordes inom Skogen mellan oss 2021 (http://gavleborg.konstframjandet.se/projekt/skogen-mellan-oss/)

Den här gången har vi lite mer tid på oss och påbörjar därför projektet med en serie nätverksträffar 2022-2023 till vilka vi i ett första skede bjuder in föreningar, konstnärsdrivna initiativ och lokala aktörer till att samlas, lära och skapa en gemensam plattform att utgå ifrån. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med Kultur Gävleborg för att skapa en dialog som också involverar länets offentliga institutioner och kommuner, för att på så sätt undersöka förutsättningarna för en gemensam kraftansträngning som kan omfatta och sprida sig över länet.

Program kommer inom kort! – Men anmäl dig redan nu på denna länk: https://forms.gle/HZDJW771bJdasfE58

Under hösten 2023 kommer fler träffar att arrangeras

Visa alla