Växlingar

Projektet växlingar visar bilder av Hälsingland och Gästrikland tagna av Hilding Mickelsson och Johanna Syren i en utställning som visas på sex utställningsplatser i Gävleborg under 2019 - 2020.

Utgångspunkten för projektet Växlingar är en fotoutställning redigerad av Johanna Syrén. Utställningen visar bilder av människor och landskap från södra Hälsingland och Gästriklands landsbygd, en del tagna i mitten av 1900 talet av bortgångne Hilding Mickelsson. De andra är Johannas egna samtida bilder från samma trakter.

Tillsammans ställer bilder frågor om vilka vi är och frågor om vart vi är på väg? När vi ser ett urval av Johanna och Hildings foton tillsammans ser vi vårt kulturarv speglat i mer samtida bilder. Här finns bilder av människor tryggt förankrade i sin bygd. Och andra som kanske känner sig främmande och vilsna i sin omgivning. Odlingslandskapet och arbetsmetoder har förändrats under det halva sekel som skiljer fotografierna åt. Har också människorna förändrats eller är det bara det ytliga i kläder och frisyrer som ger tidsfärg? Vart tar spåren av generationers möda i jord och skogsbruk vägen? Vart har människorna tagit vägen, de som syntes i arbete på åkern eller barnen som lekte i ute i sommar som vinter? Är utvecklingen oundviklig och går den bara åt ett håll? Kommer det att finnas en levande landsbygd i framtiden?

Projektet består av tre delar. Dels en utställning med Johanna Syréns och Hilding Mickelssons bilder, dels en programverksamhet kopplad till utställningen där invånare och besökare får delta i skapande verksamhet och dialoger kring utställningens teman. Samt ett arbete med att utveckla och prova en modell för samarbeten mellan flera sorters organisationer och föreningar i Gävleborgs län. Projektet är en praktisk metod för att undersöka nya former för oss att arbeta i regionen. Genom projektet vill vi knyta samman föreningar och organisationer från fler fält i ett landsbygdsorienterat regionalt nätverk.

UTSTÄLLNINGSPERIODER 2020
Edsbyns Museum 13 Juni–25 Juli
Koversta Gammelby 21 Juni–2 Augusti
Gammelstilla Café 21 Juni–13Augusti

UTSTÄLLNINGSPERIODER 2019
Stenegård 6 Juli–3 Juli
Västerby 9 Juli–20 Juli
Träslottet 23 Juli–24 Augusti


Projektet drivs av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med Lokomotiv Bollnäs, Konst och Landskap, Hälsinglands Museum, ABF i Västra Hälsingland, Hofors och Gästrikebygden, med stöd av Region Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sandvikens Komun, 2019 fick projektet stöd av Bollnäs och Ljusdals Kommun.

Visa alla