Vår trädgård har tolv ingångar — Utställning med textilkonstgruppen Fimbria

Fimbria

Fimbria startades 2002 och är en etablerad grupp med återkommande projekt och utställningar, hemsida för marknadsföring och en tydlig målsättning att använda broderiet som konstnärligt uttrycksmedel och tänja på gränserna för vad ett broderi kan vara. Tillsammans visar de en utställning i Wij Valsverk.

Trädgården kan vara en metafor för själsliga tillstånd och inre rum. Den blomstrande, paradisiska trädgården som en utopisk dröm om växtkraft, lärande och magi. Eller den vissnande, frusna, övergivna trädgården som vilar och väntar.

Som titeln uttrycker innehåller utställningen tolv olika ingångar, lika olika som Fimbrias medlemmar. Våra arbeten spänner över hela det textila fältet från brukstextilier till verk med samhällsengagemang.

Visa alla