Utställning, föreläsning och workshop med — Eva Arnqvist

I slutet på februari besöker Eva Arnqvist vårt projekt Institutet för Samtida Klotter för både en föreläsning, en utställning på Galleri LarsPalm och en textil workshop!

Om Föreläsningen:

Onsdagen den 22/2 kl. 18.00
Eva presenterar delar ur sitt konstnärskap och berättar om de olika projekten hon visar utställningen som hon kommer att visa på Galleri Lars Palm.

Om Workshopen: Att göra plats för…

Lördagen den 25/2 kl 15.00
I workshopen arbetar vi med textila material. Målet är att arbeta fram/göra en kollektiv gestaltning som visar på de frågor och angelägenheter som finns lokalt i relation plats, samhälle och offentligt rum. Workshopen inleds med en kort introduktion följd av en gemensam diskussion där vi tillsammans försöker ringa in och sätta ord på vad i det lokala som vi vill påverka, förändra, diskutera och lyfta. Utifrån denna diskussion arbetar vi sedan praktiskt med att tillsammans skapa en gemensam gestaltning som visar angelägenheter, idéer och frågor.

Om utställningen på Galleri Lars Palm:

Datum: 25/2 – 12/3

Vernissage: 25/2 kl.18.00

Utställningen är öppen: Onsdagar 17-22, Lördagar och Söndagar 13-15

Söndagen den 23 april 2014 samlades två ponnys, en sambaorkester och ett 80-tal personer med skyltar och banderoller vid infarten till Slakthusområdet i Stockholm för en gemensam fotografering. Fotograferingen var ett arrangemang av det konstnärsdrivna projektet Ett rum med utsikt och bilden som togs blir ett kollektivt monument över engagemanget för en plats i förändring, fri för alla som deltog att bruka.

Att göra rum för… är en utställning om konstnärliga metoder. Hur man kan arbeta för att undersöka, påverka och göra rum för nya och alternativa sätt att tänka och diskutera samhälle, plats och offentligt rum. I utställningen presenterar konstnären Eva Arnqvist dokumentationer och material från tre konstnärliga samarbetsprojekt som hon arbetat med under senare år.

Visa alla