SKOGSTORG — Skog i rörelse

Som en del av Konstfrämjandets interregionala konstprojekt Skogen mellan oss och som finissage för Pia Rönickes utställning Drivande skog, som har visats inne på Wij Valsverk i Ockelbo under sommaren, bjuder vi in till seminariet Skogstorg: Skog i rörelse.

Vilka rörelser och spår är möjliga att följa genom skogarna i Gävleborg? Med vilken rätt har vi möjlighet att driva genom skogen och vad kan vi göra för att inte förlora den (allemans)rätten? Vad kan vi göra för att vår egen rörelse i skogen inte ska fördriva närvaron av andras? Och hur kan vi konstnärligt förstå och gestalta alla de relationer som är förenade med och beroende av skogen? På vilket sätt kan samtidskonsten hitta en plats på landsbygden och i skogen?

I Pia Rönickes videoverk Drifting Woods, Deserted Forests (2021) framträder skogen i sin flytande form. Här uppstår en dialog mellan olika röster och hur de har förmågan att tala om skogen, skogens biologiska rörelsemönster och hur skogens handlingsutrymme utmanas på olika sätt. Här möter vi ett drivande perspektiv på vad skogen tillåts vara. Under Skogstorg: Skog i rörelse vill vi fortsätta och fördjupa detta samtal genom presentationer, dialoger, workshops och screenings.

Program:

Fredag

14:00 Introduktion


14:10 Pia Rönicke – Drivande skog (presentation)

Pia Rönickes konstnärliga arbeten tar oss med på en vandring genom molnskogarna i Santiago Comaltepec, dess särskilda klimat, artrikedom och frigörelse från sitt koloniala arv. I relation till denna utblick, där skogen får vara en livsmiljö på ett annat sätt än vad vi ofta ser här i Skandinavien, fortsätter den lyhörda rörelsen och det drivande perspektivet in i det lokala skogslandskapet runt Ockelbo.

14:40 Pella Thiel – Rätten att driva genom skogen (intro)

Pella Thiel är utbildad ekolog och har varit med och startat svenska delar av internationella nätverk som Nätverket för Naturens rättigheter, End Ecocide Sverige och Omställningsnätverket.

15:00 Ingela Broström – Spår av den andre och hur de leder bort från skogen

Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg, berättar om utställningsprojektet Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige. Risken är stor att samiska lämningar och kulturmiljöer skadas vid exploateringar av den enkla anledningen att vi inte känner till dem. Särskilt skadligt är det moderna skogsbruket där markberedning riskerar att utplåna de ofta diskreta lämningarna, exempelvis efter kåtor, och att vi förlorar spåren i landskapet av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i markerna.

15:15 Vandring i Skogens trädgård mot biografen Bio Rio

16:00 Screening: Drifting woods, Deserted Forests – Bio Rio

18:45 Gemensam middag – med efterföljande samtal om Drivande skog med Pia Rönicke


Lördag

09:00 Vandringar på Wij (arkivkullen, våtmarken, kolonilottsträdgården)

10:00 Panelsamtal: Skogen mellan oss

Konstfrämjandet samtalar om arbetet med det interregionala konstprojektet Skogen mellan oss

10:45 Pia Högman – Nomadisk Paviljong

11:00 Nina Svensson – Vänskogar och täljargillen (i paviljongen)

12:00 Tid för egen lunch

13:00 Pella Thiel – Rätten att driva genom skogen (fördjupning/workshop)

14:00 Avslutning


Övrigt konstprogram:

Valsverket: Utställning av Pia Rönicke – Drivande skog

Valsverket: Videokonst i valsverket av Natasha Dahnberg My Lindh, Emma Sörensen, Kristina Gernes och Ingela Ihrman

Screening: “Drifting Woods” av Pia Rönicke

Nomadisk Paviljong: av Pia Högman


Anmälan:

Pella Thiels Föreläsning den 4/9 klockan 13:00 är öppen för alla. För att delta i det övriga programmet inklusive middag och kaffe anmäl dig senast 1 september till: skogenmellanoss@konstframjandet.se


Övernattning:

Boende kan bokas på ”Raggsockan” (bokning@wij.se ), övernattning i tält är möjligt bredvid Valsverket.

Ladda ner program: Skogstorg – skog i rörelse – INBJUDAN_3

Seminariet anordnas av Konstfrämjandet Gävleborg och projektet Skogen mellan oss, Konst och Landskap samt Region Gävleborg

Visa alla