SARA ELGGREN — på Hudiksvalls Konsthall

Sara Elggren visar vetket Anything but empty neither is there any
thing in it" på Hudiksvalls konsthall!

En bit vävd textil i ett fönster får snabbt funktionen av bruksföremålet

gardin, men det stannar inte där med Sara Elggrens verk. Rummets

förutsättningar och upphängningen ger textilierna dess bredare

definition, och möjlighet till vidare tolkning. Materialet är enbart lintråd

men variation finns där, om man tar sig tiden och närmar sig. Den glesa

väven och de olika vävteknikerna skapar grader av opacitet.

Växtfärgning med krapprot på linnetråd, dess oförmåga att ta till sig

färg, och en vävs två riktningar skapar en flammig och strimmig färgyta.

Textilierna ger, trots sin fasta bredd, ett mjukt intryck där vävens inslag

skjuter ut utanför varp vilket förstärker dess skörhet. Det finns en

enkelhet i verkets form och repetitionen gör att väven likt en puls bara

kan fortsätta. Vävens inslag släpper från varpen i olika rytm på fram-

och baksida. Vid upphängningen har vi försökt förstärka verkets sidor

och skulpturala egenskaper. Verkets slutgiltiga form är helt beroende av

fästpunkter och gravitation.

Verket upplevs från gatan bakom en fönsterruta där vädret påverkar

upplevelsen. Hur mycket reflektioner glaset har ger olika grader av

synlighet. Verket sticker inte ut ur fönstret och har en subtil skala och

verkan i vårt offentliga gaturum. Med det sagt tror och hoppas vi ändå

att det bidrar till det rumsliga skådespel som sker omkring oss i

stadsrummet.

Man behöver tid för det subtila vid betraktandet av Saras verk. Då

kommer tanke-resan snabbt ta dig förbi vad vi känner igen i en väv.

Förbi historiska referenser kring hantverk, bruksföremål och

väverskorna i vårt linlandskap Hälsingland. Låt ljus, reflektioner och

rum leda dig på en textil resa med start i fönstret på Storgatan 50 i

Hudiksvall. Hoppas du får dig en trevlig tur.

Ida Thunström, Hudiksvall, okt 2023

Visa alla