Pia Rönicke — Visar utställningen "Drivande skog" i Wij Valsverk

Pia Rönicke

I utställningen Drivande skog samlas en mångfald av material, referenser och motstridiga erfarenheter från ett av Skandinaviens mest skogstäta län, Gävleborg.

Genom återkommande fältstudier, vandringsobservationer och tidsbaserade noteringar i form av rörlig bild och ljud har den danska konstnären Pia Rönicke rört sig i och sorgfälligt kartlagt olika spår i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo och hur det sprider sig över kommunens gränser.

Genom den konstnärliga undersökningens väv av röster – och hur de sammanförs i Rönickes rumsliga gestaltning, installationer, teckningar och flerkanaliga videoverk, framträder skogen, betraktad både som rum och som begrepp, i sitt flytande tillstånd. Skogen driver. Men hur, i vilka mönster och med vilken artrikedom den kan röra sig är långt ifrån givet. Skogen är istället något som vi, människor och andra arter, gör tillsammans; en livsavgörande förhandling, trängd mellan olika behov, intressen och tolkningsföreträden. Så, vad gör vi av skogen?

Utställningen produceras av Kultur Gävleborg i samarbete med Konstfrämjandet

Visa alla