Nu öppnar Institutet för Samtida Klotter! — ISK-X

Nu öppnar det första Klotterinstitutet i Sverige på Kungen i Sandviken!

Vi firar öppnandet med:
→ Fria klotterväggar!
→ Easy1 på Galleri LarsPalm!
→ Vincent E.L. på scenen!
→ och en möjlighet att vara med och bygga upp institutet från grunden!
→ GRATIS!

Vad tycker du klotterinstitutet ska göra?
– Under kvällen finns möjlighet för dig att berätta och klottra ned dina åsikter

Är du nyfiken på vad vi kommer ha för oss under hösten?
– Vi berättar vad som redan är på gång!

– Program och mer information kommer dyka upp allt eftersom!
Var med och undersök olika metoder för att göra anspråk på de offentliga rummet tillsammans med oss! ISK-X är ett forum för att diskutera, utbilda sig i och förvalta historien som skrivs på våra gator. Under hösten undersöker vi gemensamt fenomenet klotter genom kollektiva workshops och öppen verksamhet på Kungen. I lokalerna på Kungen finns möjlighet att vara kreativ, att trycka rita måla och bygga ett institut tillsammans.

Vi fortsätter även inventeringen av offentligt klotter i Sandviken med målet att skapa ett klotterarkiv för att dokumentera klotter i det offentliga rummet som kulturhistoriskt uttryck. ” ISK-X utgår ifrån klotter som en frigörande kreativ kraft, en ingång till allas konst. Klotter är ett begrepp som i regel används för att förklara något ofärdigt eller något slarvigt,. Begreppet används även av polis och myndigheter för att göra skillnad på ”bra” konst eller ”dålig” konst. ISK-X tror på att att inkludera flera perspektiv för vad konst kan vara och menar inte att uppmuntra eller uppvigla till att sprida olaglig offentlig konst, däremot så menar vi att det offentliga rummet, konsten och systemen som existerar måste pressas, diskuteras och utvecklas.”

Visa alla