Linnéa Rygaard och Jacob Holmberg — på Galleri Lars Palm

Linnéa Rygaard och Jacob Holmberg visar en utställning med måleri och skulptur på Galleri Lars Palm i Sandviken. Under utställningens gång färdigställer Linnéa målningarna i galleriet.

Linnéa Rygaard
Den måleriska processen inför öppen ridå.

Under utställningens gång kommer Linnea Rygaard kontinuerligt att producera och arbeta fram målningarna på plats i utställningsrummet. En succesiv växande värld där målningarnas tillblivelse blottläggs. Ett snabbt och intuitivt arbete som samtidigt är noggrant uträknat och underställt en förutbestämd struktur. Grundstrukturen består av ett rutmönster som fungerar både som hjälp rent konkret i bildens och motivets uppbyggnad men också som en tydlig sammanlänkning målningarna sinsemellan. Genom att både betraktaren och konstnären befinner sig mitt i en pågående process får hela utställningen en dynamisk och föränderlig aspekt. De invanda mönstren som finns i en situation omkullkastas och nya regler börjar gälla.

Bio
Linnea Rygaard (f.1990) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i
Stockholm och Skowhegan School of Painting and Sculpture i Maine, USA. Linnea arbetar med storskaligt måleri och är verksam i Ljusdal och internationellt.


Jacob Holmberg.
Synliga strukturer av tillgängligt material (trä) situerat.
Att röra dig igenom ett arbete. Fast Forward.


Bio
Jacob Holmberg (f.1990) är verksam i Ljusdal sedan 2015. Jacob arbetar skulpturalt ofta i relation till platsens arkitektur. Med hjälp av upprepningar och förskjutningar av material byggs skulpturer stora nog att förändra rummets rörelsemönster. Formaten på skulpturerna hämtas ifrån vardagens funktionel¬la strukturer så som möbler, redskap och byggnadsdetaljer. Jacob är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Pernbys Målarskola.


Vernissage 26 November kl 15.

Därefter är galleriet är öppet: Fre, Lör, Sön: 12-16.


Utställningen produceras av Kf. Backbeatbolaget i samarbete med ABF Gästrikebygden och Konstfrämjandet Gävleborg, med stöd av Kulturrådet, Gunvor Göranssons kulturstiftelse, Sigrid Göranssons kulturstiftelse och Sandvikens kommun

Visa alla