KRAFT VERK XI — utställning på Konstkraft i Ljusne