Filmvisning: Diamantfolket — av Sara Jordenö

Se Sara Jordenös film "Diamantfolket" på Konsthallen i Sandviken. Filmen är den tredje delen i Statens konstråds serie "Industrisamhälle i förändring".

2015 kom beslutet om att lägga ner den största arbetsplatsen i Robertsfors, diamantfabriken. Nedläggningen var knappast unik. Förändringen av det svenska industrisamhället är en av de mest omfattande samhällsomvandlingarna i vår tid. Samtidigt är det kanske den mest osynliga. När media ibland rapporterar fokuserar de på siffror; på lönsamhet, stödformer och antal varslade.

Konstnären och dokumentärfilmaren Sara Jordenö har under ett decennium återvänt till sin födelseort Robertsfors för att dokumentera relationen mellan invånarna och den huvudsakliga arbetsgivaren på orten – diamantfabriken. Arbetet har resulterat i ett antal olika verk som visats i Sverige och internationellt. 2015, när beskedet hade kommit att fabriken skulle läggas ner för gott, fick Jordenö frågan från några av de anställda om hon kunde komma tillbaka en sista gång och dokumentera arbetsplatsen innan den försvann. Den färdiga filmen tar sin utgångspunkt i de tidigare anställdas personliga berättelser och behandlar hur fabriken och dess nedläggning påverkat det lokala samhället.

Efter filmen håller kulturjournalisten Stefan Westrin i ett efterföljande samtal.

Sara Jordenös film är den tredje delen i Statens konstråds serie Industrisamhälle i förändring, med curator Lisa Rosendahl. Tidigare verk i serien av konstnärerna Alexandra Pirici och Annika Eriksson har visats i Göteborg, Grängesberg, Stockholm och Malmö. Diamantfolket visas på 5 platser i Mellansverige 2017, ett samarbete mellan Konstfrämjandet och Statens konstråd. I sandviken visas filmen genom ett samarbete mellan Konstfrämjandet Gävleborg och Konsthallen på Kulturcentrum.

Visa alla