Åsa Westman — visar konst på kulturmagasinet på Wij

I kulturmagasinet på Wij Trädgårdar visar Åsa Westman en utställning hon kallar Förvandlingar

Åsa Westman har ingått i konsthantverkskooperativen KollaKolla Konsthantverk i Gävle och Turbin Konsthantverk i Ockelbo under flera år samt varit verksam som konstnär i Gävleborg och Stockholm sedan början av 2000talet. Hon arbetar främst med vävning i vävstol och ram och med konstsömnad, allt utgående från ett materialbaserat skapande.

Visa alla