Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Växlingar

Projektet växlingar visar bilder av Hälsingland tagna av Hilding Mickelsson och Johanna Syren samtidigt som ett konstnärligt undersökande arbete med frågeställningar om kulturarv, landsbygd och utveckling görs i anslutning till utställningsplatserna.
Projektet växlingar visar bilder av Hälsingland tagna av Hilding Mickelsson och Johanna Syren samtidigt som ett konstnärligt undersökande arbete med frågeställningar om kulturarv, landsbygd och utveckling görs i anslutning till utställningsplatserna.

Utgångspunkten för projektet Växlingar är en fotoutställning redigerad av Johanna Syrén. Utställningen visar bilder av människor och landskap från södra Hälsinglands landsbygd, en del tagna i mitten av 1900 talet av bortgångne Hilding Mickelsson. De andra är Johannas egna samtida bilder från samma trakter. Tillsammans ställer bilder frågor om vilka vi är och frågor om vart vi är på väg? När vi ser ett urval av Johanna och Hildings foton tillsammans ser vi vårt kulturarv speglat i mer samtida bilder. Här finns bilder av människor tryggt förankrade i sin bygd. Och andra som kanske känner sig främmande och vilsna i sin omgivning. Odlingslandskapet och arbetsmetoder har förändrats under det halva sekel som skiljer fotografierna åt. Har också människorna förändrats eller är det bara det ytliga i kläder och frisyrer som ger tidsfärg? Vart tar spåren av generationers möda i jord och skogsbruk vägen? Vart har människorna tagit vägen, de som syntes i arbete på åkern eller barnen som lekte i ute i sommar som vinter? Är utvecklingen oundviklig och går den bara åt ett håll? Kommer det att finnas en levande landsbygd i framtiden?

Projektet består av tre delar. Dels en utställning med Johanna Syréns och Hilding Mickelssons bilder, dels en programverksamhet kopplad till utställningen där invånare och besökare får delta i skapande verksamhet och dialoger kring utställningens teman.

UTSTÄLLNINGSPERIODER 2019
Stenegård 6 Juli–3 Juli
Västerby 9 Juli–20 Juli
Träslottet 23 Juli–24 Augusti

Samt ett arbete med att utveckla och prova en modell för samarbeten mellan flera sorters organisationer och föreningar i Gävleborgs län. Projektet är en praktisk metod för att undersöka nya former för oss att arbeta i regionen. Genom projektet vill vi knyta samman föreningar och organisationer från fler fält i ett landsbygdsorienterat regionalt nätverk.

 

WORKSHOP: Kirre och Kattugglan! - gratis workshop för barn 4-7 år tillsammans med en äldre släkting eller vän. Anmälan till johanna.syren@konstframjandet.se. Datum: STENEGÅRD, Järvsö: 25 JUNI KL 13-15, VÄSTERBY, Rengsjö: 12 JULI KL 13-15 samt under Hildingdagen 14 juli kl 11-13, TRÄSLOTTET, Arbrå: 23 JULI KL 13-15

WORKSHOP: Fotografiska skatter - Är du intresserad av historiska bilder från Hälsingland? Har du gamla fotografier liggandes hemma som du vill veta mer om? Eller vet du redan allt om bilderna men vill göra dem digitalt tillgängliga? Anmälan till johanna.syren@konstframjandet.se. Datum: STENEGÅRD, Järvsö: 25 JUNI KL 13-15, VÄSTERBY, Rengsjö: 12 JULI KL 13-15, TRÄSLOTTET, Arbrå: 23 JULI KL 13-15