Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Konst på Bangen 2017

Utställningen "Konst på Bangen" består av konstnärer verksamma i, eller med anknytning till Gävleborg.  Detta år är ett experiment i att sammanföra Jazzfestivalen Bangen och med den regionala konsscenen.
Utställningen "Konst på Bangen" består av konstnärer verksamma i, eller med anknytning till Gävleborg.  Detta år är ett experiment i att sammanföra Jazzfestivalen Bangen och med den regionala konsscenen.

Vår förhoppning är att utställningen ska kopplarsamman jazz, form, konst och upplevelse på festivalområdet. En möjlighet att lyfta fram regionala konstnärer, men också en möjlighet för Konstfrämjandet Gävleborg att prova på nya sammanhang att visa konst.

 

Genom att visa konst på olika platser där människor vistas kan vi kanske skapa ett större och bredare intresse för den samtida konsten. Video, installationer, performance och konceptbaserad konst har inte särskilt många platser att visas på i regionen idag.

 

Utställningen produceras av Konstfrämjandet Gälvleborg, med stöd av Kulturutveckling, Region Gävleborg

 

 

 

Utställande Konstnärer:

Madeleine Hansen
Madeleine Hansen att konstruera verket ”Madeleine Hansen Live”, ett performance som inleds på fredagen och avslutas på söndagen.

.

 

Jonas Gazell
I verket Alternative Stable State undersöker Jonas Gazell hur  kopplingar igenkännbara rörelsemönster och ljudbilder kan manipuleras.

.

 

Ann-Catrin Olsson
Ann-Catrin Olssons arbete kretsar kring kroppars korrespondens samt hur den egna kroppen fungerar som måttstock för att förstå och orientera sig i omgivningen.

.

 

Annelie Krantz
Annelie Krantz kommer att delta med de virkade verken ”Om himlen kan falla så faller den nu” och ”Sönderfall”.

.

 

Jonas Westlund
Med relativt få element bygger Westlund lekfullt upp en bildvärld av analoga kollage, där science-fiction, post-apokalyps och surrealism får fritt spelrum.

.

 

Joakim Forsgren & Finn Hellman
Visar videon Public Aromatherapy. Ett samarbete där Forsgren och Hellman närmar sig graffitin på ett sinnesutvidgande sätt.

.
[krig]
[krig] utforskar textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya verkligheter genom ett textild dub-verk.

.

 

VIDEOGUD / Helena Wikström och Gerd Aurell
Under Bangen utökas Region Gävleborgs videokonst-stationer tillfälligt från 7 till 8. Videon Kadens av Gerd Aurell och Helena Wikström visas, som är en del av VIDEOGUDS sommarprogram. I verket improviserar en musiker fram deltalandskapet på sin trumpet.

 

.

 

Curatorer för utställningen är:
Jon Perman
Jonas Westlund
Karin Bäckström

 

Konsttältet

[krig, Annelie Krantz, AnnCatrin Olsson

Jonas Gazell

Annelie Krantz, Finn Östlund och Joakim Forsgeren

Joakim Westlund

Madeleine Hansen

AnnCatrin Olsson

Annelie Krantz

[krig]