Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Kom till byn!

Vad väljer du att visa upp för besökare som aldrig varit här förut? Finns det någon speciell historia bakom det eller vad är det som gör att du gillar dem? Hur har platsen format dig som människa ? Hur har den påverkat ditt liv dina drömmar?
HOFORS & TORSÅKER OVANÅKER FÄRNEBO & GYSINGE
Vad väljer du att visa upp för besökare som aldrig varit här förut? Finns det någon speciell historia bakom det eller vad är det som gör att du gillar dem? Hur har platsen format dig som människa ? Hur har den påverkat ditt liv dina drömmar?

Kom till byn! bjuder in invånare i tre kommuner i Gävleborg till att delta i välkomnandet av en utomstående besökare, som aldrig tidigare besökt orten. Istället för att den inbjudne gästen får besöka de redan kända besöksmålen, uppmanar konstnärerna som arbetar med projektet, ortsborna att lämna egna förslag på vad gästen borde se. Förslag som är kopplade till dem själva, platsens unika historia eller deras dagliga liv. När gästen sedan anländer erbjuds hon en guidad visning utifrån ortsbornas egna berättelser och förslag. Den guidade visningen görs tillsammans med ortsborna och dokumenteras. Därefter görs en sammanställning av alla berättelser och dokumentation på en hemsida/blogg som får utgöra ortens alternativa turistguide.

 

Den inbjudna gästen som aldrig satt sin fot i bygden tidigare, representerar en möjlighet att börja om en berättelse och göra den till sin egen. Projektet strävar efter att förskjuta värderingen och perspektivet från de redan bestämda turistattraktionerna inom kommunerna och istället vara en plats för berättelser och personer som vanligtvis inte kommer till tals. Att undersöka platserna med ingångspunkten att de skapas tillsammans av de människor som bor där och betrakta platsen som en öppen process som ständigt skapas gemensamt. Målet är att ge plats åt andra perspektiv på dessa platser än de som skapas av omvärlden. Stämmer den allmänna uppfattningen av orten verkligen med invånarnas egen bild?

 

Projektet startade under hösten 2015 och stöds av Kulturbryggan, ABF, Hofors kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun ,Region Gävleborg och Gunvor Göranssons kulturstiftelse.