Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Styrelsen

Styrelsen 2019

Karin Bäckström, Ordförande

Jessika Eklund, Kassör

Hanna Norling, Ledarmot

Maria Forsling Jenke, Ledarmot