Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Styrelsen

Styrelsen 2018

Karin Bäckström, Ordförande

Jon Perman, Kassör

Hanna Norling, Ledarmot

Maria Forsling Jenke, Ledarmot

Jessika Eklund, Ledarmot