Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Om Konstfrämjandet Gävleborg

Det nya Konstfrämjandet Gävleborg startades under våren 2015.

 

En styrelse utsågs i april och verksamheten inriktas inledningsvis på att utveckla relationer i regionen, finna nya medlemmar och etablera distriktet som en betydande aktör inom samtidskonsten. Distriktet kommer att ha sin bas i Sandviken, men har en tydlig ambition att vara verksamma i hela regionen.

 

Arbetet med utformningen av flera av projekten pågår redan, och kommer att kunna presenteras inom kort. Vad man kan säga redan nu är att projekten handlar om samtidskonst och att arbetet med dem är processinriktat, samhällstillvänt och ska involvera de människor som bor i vår region, oavsett om man tänker att man är intresserade av konst eller inte.

 

Etableringen av distriktet kommer i första hand ske genom uppstartsprojektet Sandra kommer till byn!. Ett socialt, tids- och deltagarbaserat konstprojekt som utspelar sig i tre kommuner i Gävleborg. Projektet startar under hösten 2015 och är tänkt att fungera som en väg ut i regionens perifera delar. Tanken är att projektet kommer fungera som ett identitetsskapande projekt för distriktets verksamhet i stort. Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla en längre serie konstnärliga nedslag som kan möjliggöra ett konkret ramverk för deltagarperspektivet i Gävleborgs kommuner.