Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Om Konstfrämjandet Gävleborg

Det nya Konstfrämjandet Gävleborg startades under våren 2015.

Verksamheten har inledningsvis inriktats på att utveckla relationer i regionen, finna nya medlemmar och etablera distriktet som en aktör inom samtidskonsten. Distriktet kommer att ha sin bas i Sandviken, men har en tydlig ambition att vara verksamma i hela regionen.

 

Etableringen av distriktet sker i första hand ske genom uppstarts-projektet Sandra kommer till byn! Ett socialt, tids- och deltagarbaserat konstprojekt som utspelar sig i tre kommuner i Gävleborg. Tanken är att projektet kommer fungera som ett identitetsskapande projekt för distriktets verksamhet i stort.

 

Tillsammans med K.f Backbeatbolaget driver vi en konstbildning kallad ”klotterinstitutet ISKX” riktad mot unga i Sandviken med omnejd.

 

Vi samverkar kring utställningar med våra medlemsföreningar.