Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Utställning med Kristoffer Svenberg — på Kulturkiosken!

Kulturkiosken och föreningen IDKA presenterar utställningen "Perfect" där konstnären Kristoffer Svenberg undersöker narrativ för det ideala och fundamentala. Är det ideala något som gör oss aktiva eller mest bara passiva?

Med koppling till radikalisering, konceptuell konst och aktivistisk verksamhet ställer Kristoffer frågor om narrativet. Är betydande narrativ en konsumtionsvara? Är vi determenistiskt inplacerade i sammanhang genom kapitalismen? Eller kan vi utifrån olika roller påverka?

 

Kristoffer väver in surfaren som en aktör som glider med ovanpå maktstrukturer i vår globaliserade tid, men också som en som opererar och för dem vidare. Vem som befinner sig över eller under ytan är en klassfråga. Vilka möjligheter finns det att öppna upp för andra och fler utrymmen?

 

Vilken är konstens position? Kan konsten påverka genom att bryta narrativ och skapa nya? Eller glider konsten bara med?

 

 

Utställningen pågår tom 7/7

 

Kristoffer Svenberg, f. 1978, är konstnär uppväxt i Onsala, boende och verksam i Stockholm. Svenberg undersöker genom sin konst fotografi, video och mediering kopplat till politiska frågeställningar. Med fotografi i samtiden som utgångspunkt rör sig verken fritt mellan olika uttryck så som bild, performance, installationer, föreläsningar och interventioner. Idag jobbar Svenberg som ansvarig för Museum Museum, projektverksamhet riktad till unga mellan 15-25 år på Moderna Museet.

 

Svenberg har vid flera tillfällen blandat in muntliga presentationer och pedagogik i sin konst. Exempelvis i konstprojektet Mallrats – ett projekt där Svenberg undersöker och utforskar gallerior och stadens kommersiella rum. Platser som Svenberg menar är genererade genom bild. Om det inte vore för fotografiets roll i vår samtid skulle vi inte röra oss som vi gör idag i dessa miljöer. Det rör sig om rum där vi som kroppar främst ska iaktta och se. Projektet drivs tillsammans med unga ifrån olika delar av Sverige, vilka utför performancekonst i dessa kommersiella rum som en utmanande praktik och antibild.

 

Svenberg är medgrundare av konstprojektet The New Beauty Council 2007-2015. Ett projekt med fokus på stadsplaneringsfrågor och arkitektur som han drev ihop med Therese Kristiansson och Annika Enqvist. Medgrundare var också Anna Kharkina. The New Beauty Council var bland annat med på Modernautställningen, Moderna Museet, 2010.

 

Svenberg är styrelseledamot i Grafikskolan i Stockholms styrelse. Svenberg har utbildat sig med en master i fri konst vid Konstfack, Stockholm, samt en kandidat i fotografi vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet.

  • KulturkioskenNygatan 24, Gävle
  • 3/6 - 7/7Torsdag-Fredag: 16-19 Lördagar: 12-15 Vernissage:17-21
  • Gratis!
  • Extern länk