Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

NRW:GVL — utställning på Kulturkiosken

För 10 år sedan besökte en grupp studenter från Norwich Gävle Konstskola i ett utbytesprogram mellan Konstskolan i Gävle (Sweden) och Norwich University of the Arts (UK). I år uppmärksammas samarbetet med nya kopplingar mellan Norwich och Gävle med utställningen NRW:GVL på Kulturkiosken!

Utbytet syftade till att överbrygga rummet emellan internationella konstskolor och främja gränsöverskridande kopplingar inom konstsfären. Utbytet samordnat av Jens Salander & Christopher Summerfield

Medverkande i utställningenpå Kulturkiosken är: Alfie Sheppard, Caroline Carty, Christopher Summerfield, Heather Marshall and Victoria Harris. Utställningen pågår från 08/09/18 tom. 07/10/18

  • KulturkioskenTimmermansgatan 4 Gävle
  • 8/9–7/10Se text för öppettider
  • Fri entré
  • Extern länk