Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Konstutställning — på Bangen Jazzfestival!

Under Bangen Jazzfestival i Sandviken har Jonas Westlund och [krig] sammanställd en utställning med fokus på konst från Gävleborg. Utställande konstnärer är: Madeleine Hansen, Jonas Gazell, Annelie Krantz, Ann-Catrin Olsson, Joakim Forsgren & Finn Hellman, [krig], Jonas Westlund och VIDEOGUD / Helena Wikström och Gerd Aurell.

Utställningen tar plats både i ett eget “galleri-tält” men kommer också finnas utspridd på Bangens festivalområdet. Jonas Westlund, Jon Perman och Karin Bäckström finnas på plats för att guida besökarna till konsten. Under helgen kommer Johan Larsson från  “Larssons mixtapes“ vid tillfälle, spela skivor i galleri-tältet.  På söndagen arrangerar Bangen en ”barndag” där barn och unga får möjlighet att delta i workshops med musiker. Konstfrämjandet Gävleborg kommer erbjuda en kollage-workshop, där vi bygger ett gemensamt kollage av egna bilder om en värld, tillsammans med Jonas Westlund och Jon Perman. På söndagen är det även gratis att besöka festivalområdet, och då finns det möjlighet att se utställningen utan kostnad. Utställningen flyttas sedan till K.F. Backbeatbolagets Galleri LarsPalm i Kungen-huset. Utställningen visas till och med 16 Juli.

 

Om Konstnärerna:

Madeleine Hansen
Madeleine Hansen att konstruera verket ”Madeleine Hansen Live”, ett performance som inleds på fredagen och avslutas på söndagen.

 

Jonas Gazell
I verket Alternative Stable State undersöker Jonas Gazell hur  kopplingar igenkännbara rörelsemönster och ljudbilder kan manipuleras.

 

Ann-Catrin Olsson
Ann-Catrin Olssons arbete kretsar kring kroppars korrespondens samt hur den egna kroppen fungerar som måttstock för att förstå och orientera sig i omgivningen.

 

Annelie Krantz
Annelie Krantz kommer att delta med de virkade verken ”Om himlen kan falla så faller den nu” och ”Sönderfall”.

 

Jonas Westlund
Med relativt få element bygger Westlund lekfullt upp en bildvärld av analoga kollage, där science-fiction, post-apokalyps och surrealism får fritt spelrum.

 

Joakim Forsgren & Finn Hellman
Visar videon Public Aromatherapy. Ett samarbete där Forsgren och Hellman närmar sig graffitin på ett sinnesutvidgande sätt.

 

[krig]
[krig] utforskar textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya verkligheter genom ett textild dub-verk.

 

VIDEOGUD / Helena Wikström och Gerd Aurell
Under Bangen utökas Region Gävleborgs videokonst-stationer tillfälligt från 7 till 8. Videon Kadens av Gerd Aurell och Helena Wikström visas, som är en del av VIDEOGUDS sommarprogram. I verket improviserar en musiker fram deltalandskapet på sin trumpet.

  • Stadsparken, Sandvikenoch Galleri Lars Palm, Fredriksgatan 35
  • 30/6-2/7 därefter tom 16/7 på Galleri Lars Palm