Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Konstnärlig Samling i Finnskogen — Publikt program

I sommar arrangerar Konstfrämjandet Gävleborg en konstnärlig vistelse i Jädraås. En grupp konstnärer vistas i Jädraås under en vecka för att tillsammans ta del av de berättelser och den kunskap om Finnskogen som finns hos lokala föreningar och organisationer. I samband med det bjuder vi in allmänheten att ta del av ett publikt program!

FREDAG 5 JULI 17.00
Föreläsning och samtal: Skogsfinnarna – Storskogens erövrare

Med all sin kunskap i bagaget kommer Ann Nilsén från Länsmuseet berätta om tidigare och pågående arbeten kring skogsfinsk kultur i Gävleborg. Just nu pågår ett treårigt arkeologiskt projekt där museet undersöker lämningar och markanvändning av den tidiga skogsfinska kolonisationen.
Vi bjuder på fika! Välkommen!
  

 

LÖRDAG 6 JULI 17.00 – 20.00
Grillafton med föreläsning och musik
Robert Fors berättar om Koboltgruvan i Loos och dess plats i den skogsfinska historien. Efter föreläsningen bjuder Konstfrämjandet Gävleborg på potatissallader och tillbehör – medtag något eget att grilla och dricka.  Vallhornsmusikern Bernt Lindström spelar och samtalar om bl.a. vallmusik och skogsklang under kvällen.
Tält finns vid eventuellt dåligt väder.

 

ONSDAG 10 JULI 15.00
Invigning av utställning på Folkets Hus

Konstfrämjandet Gävleborg presenterar en enkel utställning som skapats av konstnärer som vistats i Jädraås en vecka i början på Juli. Projektet är en del av Konstfrämjandets projekt “Skogen mellan oss” som undersöker skogen i mellansverige  genom konsten.
Utställningen öppnar kl 15.
Därefter håller den öppet på söndagar 11-15  t.o.m. 4 augusti

 

 

Om projektet Konstnärlig Samling i Finnskogen
Vistelsen är en del av ett längre arbete med att utveckla ett interregionalt konstprojekt i samverkan med Konstfrämjandets mellansvenska distrikt. Intentionen är att det större projektet kretsar kring Finnskogarna i både Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projektet genomförs med stöd av Kultur Gävleborg och i samarbete med Folkets hus i Jädraås och ABF Gästrikebygden.

  • Folkets Hus Jädraås
  • 5-6/7 och 10/7Se text för öppettider
  • Gratis