Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

KLOTTER-INVENTERING av Sandviken + föreläsning — Med Tobias Barenthin Lindblad

Klotterfestivalen Kungens Konsthall i Sandviken bjuder på både workshops, föreläsningar, konserter och en konstutställning!

Tillsammans inventerar vi stadens klotter, sammanställer bilder över vad vi har hittat och med med Tobias Barenthin Lindblads hjälp sätter vi ord på stilar, influenser och likheter. Av materialet skapar vi vår egen konst-karta! En konstrunda som tar upp olika röster och presenterar olika nivåer på konst och uttryck. En slags subkulturell beskrivning av Sandviken.

Tobias Barenthin Lindblad föreläser om gatukonst, graffiti, reklam, stadsplanering, och rätten till det offentliga rummet. Han har sedan 1996 bland annat föreläst på företag, högskolor, museer, och i riksdagen. Sedan sommaren 2006 leder han även de i media uppmärksammade stadsvandringar om gatukonst i Stockholm.

Efter workshopen håller han även en föreläsning om klotter. Hur pratar vi om klotter och samhället idag?Skapar klottret på väggar och toaletter otrygghet och mobbing? Eller är den en tillgång som höjer den kulturella kvalitén men också priset i vissa kvarter?

  • BackbeatbolagetKUNGEN Fredriksgatan 35, Sandviken
  • 25:e MarsWorkshop: kl 13.00 Föreläsning kl 16:00
  • GRATIS!
  • Extern länk