Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Forum konst (III) — Del 2: Gestaltad Livsmiljö

Nu kan du ta del av andra delen av samtalsserien "Forum Konst" som i år är en digital förberedelse inför Forum Konst 2021. I den andra delen som handlar om "Gestaltad Livsmiljö" genom en serie intervjuer med olika aktörer i Gävleborg.

Våren 2018 presenterade Sveriges regering en samlad politik för det som kallas gestaltad livsmiljö (Prop.2017/18:110). Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en bred majoritet i Sveriges riksdag. Enkelt kan området sägas handla om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att kompetenser och praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska mötas i gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Här betraktas den ömsesidiga reflektionen, det sektorsövergripande samarbetet och den medskapande processen i gestaltandet som en nyckel.

 

Men hur kan vi arbeta med gestaltade livsmiljöer i Gävleborg? Vilka förutsättningar och utmaningar måste vi förhålla oss till när vi omsätter de politiska skrivningarna i praktik? Hur kan vi mötas i och lära av varandras erfarenheter och kompetenser, och arbeta tillsammans i observanta gestaltningsprocesser som har förmågan att se, synliggöra och länka samman alla de kvaliteter som är särskilda för olika typer av livsmiljöer i länet?

 

Forum Konst, del 2: Att tänkta tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg består av ett slags panelsamtal och samlar representanter för de områden som utgör grunden för politikområdet. Med respekt för det rådande läget har emellertid varje paneldeltagare intervjuats var för sig. Men här får ni, tack vare denna kompromiss, chansen att lyssna till Katarina Jönsson Norling (konstnär och tidigare ordförande för Konstnärernas riksorganisation), David Palmberg (stadsarkitekt i Västra Gästrikland), Annika Viding (universitetsadjunkt vid avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vi Högskolan i Gävle) och Lena Boox (kommunantikvarie vid Gävle Kommun), Erik Anderman (verksamhetsutvecklare konst vid Kultur Gävleborg) och Jenny Nilsson (intendent för offentlig konst vid Kultur Gävleborg) när de samtalar med moderator Elenor Noble (kulturstrateg vid Kultur Gävleborg).

 

Panelsamtalets samlade perspektiv

 

Här kan du ta del av en introduktion till de följande dialogerna där Jenny Nilsson (intendent för offentlig konst vid Kultur Gävleborg) och Erik Anderman (verksamhetsutvecklare inom konst vid Kultur Gävleborg) samtalar med moderator Elenor Noble (kulturstrateg vid Kultur Gävleborg).

 

Här kan du ta del av David Palmbergs (stadsarkitekt i Västra Gästrikland) reflektioner kring Gestaltad livsmiljö.

 

Här kan du ta del av Annika Vidings (universitetsadjunkt vid avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vi Högskolan i Gävle) reflektioner kring Gestaltad livsmiljö.

 

Här kan du ta del av Lena Booxs (kommunantikvarie vid Gävle kommun) reflektioner kring Gestaltad livsmiljö.

 

Här kan du ta del av Katarina Jönsson Norlings (konstnär och tidigare ordförande för Konstnärernas riksorganisation) reflektioner kring Gestaltad livsmiljö.

 

Här kan du ta del av hela spellistan.

 

Du kan också ta del av samtalen i poddformat.

 

Följdfrågor

 

  • Har du i din roll som konstaktör/konstnär/konstförening/tjänstperson/kulturpolitiker kommit i kontakt med Gestaltad livsmiljö tidigare?
  • Har din bild av Gestaltad livsmiljö förändrats något efter att du tagit del av panelsamtalets olika röster, perspektiv och erfarenheter?
  • Vad ser du, utifrån din egen position inom konstens regionala ekosystem, för möjligheter och utmaningar med politikområdet Gestaltad livsmiljö?

Skicka gärna dina/era svar på dessa frågor, senast den 17 januari 2021, till konst@regiongavleborg.se.

Vi ser fram emot att fortsätta dialogerna, att lära av varandra och att skapa förutsättningar för hållbart gestaltade livsmiljöer tillsammans med er.

 

Forum Konst, del 2: Att tänkta tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg är producerad genom samverkan mellan Kultur Gävleborg, Konstfrämjandet Gävleborg, BackBeatBolaget/Galleri LarsPalm och Studiefrämjandet.

  • Digitalt
  • 10/12