Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Föreläsningar — med Den Kollektiva Hjärnan

Ta del av ett pubikt program under Den Kollektiva Hjärnan i Sandviken. Fyra intressanta föreläsningar och händelser kring temat ”organisering”

LÖRDAG 1 SEP
13.00 Samling och intro
14.00 Signe Jernberg
15.00 Hällpetters Maria Bergström

 

 

SÖNDAG 2 SEP
9.30 Samling och möblering
10.00 Per Hasselberg
11.00 Promenad i Davids fotspår med [krig]

 

 

OM DEN KOLLEKTIVA HJäRNAN
Föreläsningarna arrangeras inom ramen för Den kollektiva hjärnan – ett nationellt nätverk för självorganiserande inom konsten, som initierades 2012 av Art Lab Gnesta. Nätverket ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder.

 

 

SIGNE JERNBERG
”Kollektiv handling och formell organisation”
Organisering är kollektiv handling, en organisation är en formaliserad enhet definierad genom hierarki och regler där du antingen är medlem av organisationen eller står utanför. Det behövs inte en organisation för att organisering ska uppstå, men ofta formas den kollektiva handlingen så småningom till en organisation och nästan alltid kommer den kollektiva handlingen stöta på organisationer. Utifrån en förståelseinriktad organisationsteori resonerar Signe om relationen mellan organisering och organisation och frågor som: Hur uppstår organisering och vad skiljer det från annat handlande? Vad kännetecknar en organisation? Hur kan vi förstå att människors gemensamma handlande uppstår spontant och sen så ofta formaliseras till en organisation? Varför bör vi passa oss för att bilda formella organisationer?

 

HÄLLPETTERS MARIA BERGSTRÖM
”Den kollektiva Processen”
Hällpetters Maria Bergström berättar om kollektiva processer och kultur i glesbygd. Marias utgångspunkt är byn Svabenverk. En by belägen på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg som har en lång tradition av olika sorters kultur.

 

 

PER HASSELBERG
Per Hasselberg är konstnär och verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande. Per ingår i forskargruppen ”Work a work” som behandlar temat “arbetets mening” ur olika forskningsperspektiv och utifrån konstnärernas enskilda praktiker. Var har konsten sina gemensamma angelägenheter? En av konstbegreppets styrkor är förmågan att associera och att göra korskopplingar. Samma förmåga som ger oss möjlighet att tänka OM samhället och den givna ordningen. Förmågan till ett eget kritiskt tänkande är ett ideal som konstnären delar med studenten, forskaren, medborgaren. Ur idealet kommer också folkrörelsen som ett alternativt sätt att organisera samhället.

 

 

PROMENAD I DAVIDS FOTSPÅR
– MED [KRIG]
Den 18 April 2014 kom David till Sandviken.Inbjuden av konstnärsduon [krig] (Jon Perman och Karin Bäckström) som en del i konstverket “David kommer till Stan!” Händelsen var en del av Galleri Lars Palms ambitioner att göra hela staden till en plats för konst. Promenaden presenterar både platsen och projektet, samtidigt som den låter oss fortsätta bygga berättelsen om Davids resa och Sandviken.

 

 

Välkommen!

 

 

 

Nätverksträffen arrangeras med stöd av Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstfrämjandet Gävleborg och Kulturutveckling Region Gävleborg

  • Galleri Lars PalmFredriksgatan 35
  • 1/9–2/9Se text för öppettider
  • Extern länk