Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Föreläsning: Urbana platser och norrländsk natur — och workshop i K-märkning av samtida klotter!

Institutet för Samtida klotter har bjudit in Rat & Dragon för föreläsningen Graffiti – urbana platser och norrländsk natur och en workshop i k-märkning av klotter.

13.00 FÖRELÄSNING: Graffiti – urbana platser och norrländsk natur
Ofta tänker man på en offentlig plats som ett torg, eller en gata. Det som gör en plats offentlig är inte hur den ser ut utan vad som sker där. En demokratisk yta. Graffiti kan ses som en demokratisk handling, ett pågående samtal på platser med olika offentlighetsgrader. Vi benar ut begreppen och tittar på exempel från stad och skog och försöker oss på att titta på skogen med urban blick, då den urbana graffitin skapar offentliga platser också i skog och på landsbygd.
14.00 WORKSHOP: K-märkning av samtida klotter!
Den som kontrollerar historien kontrollerar också nutiden och framtiden. Historien ska därför skrivas med så många röster som möjligt. Kom och var med på en workshop som ger dig verktyg att ta plats och skapa den gemensamma historien och möjlighet att påverka det offentliga rummet.
Workshopen ger en praktisk och teoretisk genomgång av vad som krävs för att något ska k-märkas. Utifrån de inventeringar som Klotterinstitutet gjort, gör vi sedan tillsammans en ansökan om k-märkning av klotter.
Rat & Dragon:
Anja Örn, konstnär och en av de som driver Galleri Syster i Luleå. Tomas Örn, konstnär, doktorand på Luleå tekniska universitet och byggnadsantikvarie. Tillsammans arbetar de under namnet Rat & Dragon. De använder sig av konsten som metod i förståelsen av en plats. De intresserar sig speciellt för de oprogrammerade ytornas demokratiska potential och har tittat på hur graffitin påverkar sådana platser. Tomas har tidigare studerat den historiska betydelsen av gatukultur och graffiti och arbetat med bevarandet av graffitimålningen Fascinate i Stockholm.

  • Institutet för Samtida klotter, KungenFredriksgatan 35
  • 10 December13.00 föreläsning 14.00 Workshop
  • 20 kr i frivilligt medlemskap i Backbeatbolaget