Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Samtida klotter — en utställning om klotter och konst

Utforska begreppet tillsammans med Klotterinstiutet i en utställning som visas på GästrikKonst 2018! Utställningen skapas genom en serie kreativa workshops som utforskar gränslandet mellan klotter och konst.

3D Klotter? Kollektivt klotter? Kan man bygga klotter? Under tre workshops provar vi på klotter i flera olika material och tankesätt. Tillsammans bygger vi ihop detta till en utställning. Utställningen visas på Galleri Lars Palm och är resultatet av en kollektiv process samtidigt som den i sin helhet kan betraktas som ett konstverk i sig själv.

7/3 kl 18.00 – Workshop i reservageklotter: Vi provar på att skapa klotter på textil med hjälp av en mjölbaserad reservageteknik

14/3 kl 18.00 – Workshop i textilt klotter: Tillsammans utforskar vi bygget av ett textilt klotter i olika material och knutar.

21/3 kl 18.00 – Workshop i byggklotter:

28/3 kl 18.00 – Sammanställning av utställningen tillsammans

30/3 – 2/4 kl 11.00-16.00 Utställningen är öppen!

Utställningen produceras av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med K.f Backbeatbolaget. Med stöd från Sandvikens Kommun.

  • Kungen - Galleri Lars PalmFredriksgatan 35, Sandviken
  • 7/3, 14/3, 21/3, 28/3kl 18