Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

Den Kollektiva Hjärnan — i Sandviken

Galleri Lars Palm bjuder in självorganiserade konstverksamheter till en nätverksträff med Den Kollektiva Hjärnan i September!

Träffen går i görandets tecken. Under två dagar organiserar vi gemensamt vår egen nätverksträff och provar vi på att organisera oss enligt kulturföreningen Backbeatbolaget och Kungen-husets lokala metoder. Vi organiserar oss i grupper som tillsammans ansvarar för våra gemensamma dagar, vi lagar mat, plockar disk, flyttar stolar och underhåller varandra. Genom att göra tillsammans tänker vi tillsammans.

Genom inbjuda föreläsare tar vi del av olika perspektiv och tankar kring organisering. Under båda dagarna medverkar Signe Jernberg, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet och lärare på avdelningen för ekonomi vid Högskolan I Gävle. Hennes primära forskningsintresse är beslut och beslutsfattande. Hon studerar organisering genom att undersöka beslut. Förutom en introduktion till temat observerar Signe organisationen i samband med vår nätverksträff. Under söndagen sammanfattar hon sina iakttagelser för oss. Som avslutning dokumenterar våra egna tankar genom en kollektiv samtalsövning, lite skämtsamt baserad på ett speed-dating-koncept. Förhoppningen är att vi genom övningen producerar ett kollektivt ljudverk som speglar de självorganiserade konströrelsernas tankar och situationer i Sverige idag. Syftet är inte att diskutera Den Kollektiva Hjärnans organisering, utan snarare att genom görandet öppna upp för samtal och utbyte av erfarenheter oss deltagare emellan.
.
.
OM DEN KOLLEKTIVA HJäRNAN
Nätverksträffen arrangeras inom ramen för Den kollektiva hjärnan – ett nationellt nätverk för självorganiserande inom konsten, som initierades 2012 av Art Lab Gnesta. Nätverket ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder.
.
NÄR?
1-2 September 2018
.
VAR?
Kulturhuset Kungen, Fredriksgatan 35, Sandviken
.
ANMÄLAN?
Du måste anmäla dig via: galleri.lars.palm@gmail.com
Ange vilket galleri/verksamhet du representerar
.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 JULI
.
ÖVERNATTNING?
Vi har plats för 34 deltagare som är i behov av övernattning. Rummen tilldelas enligt “först till kvarn”. Ange om du vill dela rum med någon speciell person. P.g.a brist på rum måste de flesta dela rum med någon.
.
RESEBIDRAG?
Vi har möjlighet att erbjuda resebidrag till ett begränsat antal deltagare. Vi betalar främst resorna för de som har mer än 30 mil/över 4 timmar till Sandviken. Här gäller också ”först till kvarn” om intresset är stort.
.
GRUPPER?
.
Mer information om grupperna och organiseringen skickas ut vid anmälan.
.
FULLSTÄNDIGT PROGRAM?
Vi skickar ut information om programmet ungefär en månad innan nätverksträffen.
.
SAMARBETSPARTNERS:
K.f Backbeatbolaget,Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstfrämjandet Gävleborg, Kulturutveckling Region Gävleborg

  • Galleri Lars PalmFredriksgatan 35
  • 1-2 September13.00
  • Amälan: galleri.lars.palm@gmail.com
  • Extern länk