Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

OPEN CALL – DET FINNS I SKOGEN – Utställning

Konstfrämjandet Gävleborg söker konstverk till sommarutställning

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in konstnärer till att delta i sommarutställningen Det finns i skogen! Genom utställningen vill vi med “skogen” som tema presentera samtida diskurser kring klimat, ekologi, friluftsliv, omställningsfrågor, mångfald, utflyttning och jämlikhet.

 

Projektet Det finns i skogen producera en geografiskt utspridd utställning skapad av konstnärer och konstintresserade redo att ta emot besökare sommaren 2021. Skogen som tema rymmer oändliga berättelser som har format oss som människor. Skogen kan också fungera som ingång till en komplex diskussion om vårt samhälle idag genom att beröra några av våra mest angelägna frågor, alltifrån biologisk mångfald och klimatförändringar till mental och fysisk hälsa. 

 

Utställningen skapas med inspiration från bygdemarknadens breda tilltal, samlande effekt och brokiga uttryck, men med konstnärligt innehåll. Projektledarna organiserar utställningsplatser i anknytning till projektets tre epicenter; Ljusne, Jädraås och Öjung / Svabensverk. Utställningen tar till största del plats utomhus, i skogsmiljö, men presenteras också i andra sammanhang, i samverkan med våra samarbetspartners. Målet är att skapa en geografiskt spridd men sammankopplad utställning som knyter ihop platserna tematiskt i en utställning som till största del tar plats utomhus i skogsmiljö.

 

SKOGEN MELLAN OSS
Det Finns i Skogen är en del av det interregionala projektet “Skogen mellan oss” som skapar konst och kultur i ett stort geografiskt område i mellansverige. Genom “Skogen mellan oss” knyts dessa platser samman till en större gemenskap. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt. 

 

OMFATTNING OCH ARVODE
Konstnärer som bor och verkar i Gävleborg eller i någon av de övriga regioner som ingår i Skogen mellan oss; Värmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro är välkomna att ansöka med ett till högst tre konstverk som passar/ klarar av att att visas under de rådande förutsättningar som en utställningen i skogsmiljö kräver, eller verk som kan visas i våra samarbetspartners lokaler, men som inte kräver konstant tillsyn. Konstverken till utställningen väljs ut av en arbetsgrupp inom Det finns i skogen, som leds av Konstfrämjandet Gävleborg.

Utställningens öppnar i slutet av Juni 2021 och beräknas pågå till början av Augusti. Utställningsersättning utgår för enligt KRO:s rekommendationer för grupputställning. Resor/frakt bekostas av Konstfrämjandet Gävleborg i överenskommelse med konstnärerna inom ramen för budget. Installation av verken görs av konstnärerna i samråd med projektledare.

 

ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla:

  • Presentation och dokumentation av konstverk, 1-3 stycken (kan vara bilder, film- eller ljudlänkar)
  • Beskrivning av konstverkens tema, storlek, tekniska och övriga behov. (Max en A4 sida)
  • CV med länk till hemsida


Ansökan skickas per e-post och dokumenten skall vara i pdf-format och anpassade i storlek för att kunna skickas via mejl. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr eller lägger samman filerna i ett dokument.. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen.


Skicka din ansökan till
gavleborg@konstframjandet.se
senast
18 APRIL 2021


Märk din ansökan: “Det finns i skogen – Konstutställning”


För frågor och mer information, maila Jon Perman, gavleborg@konstframjandet.se

 

 

LADDA NER PDF: OPEN CALL – Det Finns i Skogen_ Konstutställning_version2

 

Projektägare, projektledning, bidragsgivare
Konstfrämjandet Gävleborg är projektägare av Det Finns i Skogen som är en del av det interregionala samarbetsprojektet Skogen mellan oss. Det Finns i Skogen  drivs med medel från Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Region Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande, i samarbete med ABF

 

Covid-19
Hela projektet Skogen mellan oss tar stor hänsyn till den rådande coronapandemin, och skapar delprojekt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vi är måna om att utifrån rådande restriktioner skapa säkerhet och trygghet för de gästande konstnärerna, för samarbetsparter och för publiken.

Foto Karin Bäckström