Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

OPEN CALL – Det finns i skogen! – Konstprojekt

Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojekt!

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in tre konstnärskap till att arbeta med skogen som utgångspunkt i ett konstprojekt på tre platser i Gävleborg under våren 2021. Med projektet “Det finns i skogen” vill vi fånga in samtida diskurser kring skogen – exempelvis i relation till klimat, ekologi, friluftsliv, omställningsfrågor, mångfald, utflyttning och jämlikhet.

 

Projektet Det finns i skogen skapar, i samskapande dialog med dessa tre landsbygdsplatser, en geografiskt utspridd utställning skapad av konstnärer och konstintresserade redo att ta emot besökare sommaren 2021. Skogen som tema rymmer oändliga berättelser som har format oss som människor. Skogen kan också fungera som ingång till en komplex diskussion om vårt samhälle idag genom att beröra några av våra mest angelägna frågor, alltifrån biologisk mångfald och klimatförändringar till mental och fysisk hälsa. 

 

Arbetet tar sin utgångspunkt i Jädraås i Ockelbo kommun, Ljusne i Söderhamns kommun och Öjung och Svabensverk i Ovanåkers kommun. Under perioden Maj-Juni bjuds tre konstnärskap in till att arbeta på varsin ort. Konstnärerna väljs ut för att utifrån sina respektive konstnärskap driva konstnärliga projekt som tar avstamp i orten, engagerar invånare och/eller föreningar i platsrelaterade, samskapade processer och deltagarbaserade konstverk med utgångspunkt i ortens specifika kontext. 


OBS! Ytterligare information om platserna finns i PDF:erna som kan laddas ned längre ned på sidan.

 

Försommarens arbete transformeras därefter till en utställning med inspiration från bygdemarknadens breda tilltal, samlande effekt och brokiga uttryck, men med konstnärligt innehåll. Projektledarna organiserar parallellt flera utställningsplatser och händelser som kopplas till projektet, vilka bidrar till en geografiskt spridd men sammankopplad utställning som knyter ihop platserna tematiskt i en utställning som till största del tar plats utomhus i skogsmiljö.

 

SKOGEN MELLAN OSS
Det Finns i Skogen är en del av det interregionala projektet “Skogen mellan oss” som skapar konst och kultur i ett stort geografiskt område i Mellansverige. Genom “Skogen mellan oss” knyts dessa platser samman till en större gemenskap. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt. 

 

OMFATTNING OCH ARVODE
Konstnärer som bor och verkar i Gävleborg eller i någon av de övriga regioner som ingår i Skogen mellan oss; Värmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro är välkomna att söka. Konstnärskapen väljs ut av en arbetsgrupp inom Det finns i skogen, som leds av Konstfrämjandet Gävleborg.

 

Konstfrämjandet Gävleborg strävar efter att ge konstnärerna flexibilitet i projektet. Vissa tidsramar är dock givna, men utöver detta står det konstnären fritt att föreslå hur den vill lägga upp sin arbetstid i överenskommelse med projektledare. Arbetet ska presenteras i samband med utställningens öppnande, i slutet av Juni 2021. Arvode utgår för två månaders arbete med omfattningen 50 %, enligt KRO:s rekommendationer. Boende, resor och en mindre produktionsbudget bekostas av Konstfrämjandet Gävleborg i överenskommelse med konstnärerna inom ramen för budget.

 

ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla:

  • – Ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att delta i Det finns i skogen.  Beskriv hur du vill ta dig an projektet och dess frågor, med hänsyn till en eller flera av orterna (beroende på ditt intresse) som projektet tar plats på. (Se bilagor med beskrivning av de tre orterna och dess kontexter)Beskriv också din konstnärliga praktik och erfarenhet av att arbeta platsrelaterat, deltagarbaserat och/eller kontextuellt, t ex på vilka sätt du går in i olika ämnen.En ungefärlig tidsplan för när det skulle passa dig att arbeta med projektet, utifrån redan givna tidsramar. (Arbetsvistelse: ca 15 dagar i Maj- Juni 2020, Öppning av utställning: slutet av Juni 2021)
  • – Dokumentation av tidigare konstnärliga arbeten, 3-5 stycken (kan vara bilder, film- eller ljudlänkar)
  • – CV med länk till hemsida


Ansökan skickas per e-post och dokumenten skall vara i pdf-format och anpassade i storlek för att kunna skickas via mejl. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr eller lägger samman filerna i ett dokument. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. 

 

Skicka din ansökan till gavleborg@konstframjandet.se
senast
5 APRIL 2021


Märk din ansökan: “Det finns i skogen – Konstprojekt”


För frågor och mer information, maila Jon Perman, gavleborg@konstframjandet.se

 

Beskrivning av platser och PDF-dokument

OPEN CALL – Det Finns i Skogen_ Konstprojekt

OPEN CALL – Det Finns i Skogen_ Konstprojekt – Ljusne

OPEN CALL – Det Finns i Skogen_ Konstprojekt -Jädraas

OPEN CALL – Det Finns i Skogen_ Konstprojekt – Ojung

 

Projektägare, projektledning, bidragsgivare
Konstfrämjandet Gävleborg är projektägare av Det Finns i Skogen som är en del av det interregionala samarbetsprojektet Skogen mellan oss. Det Finns i Skogen  drivs med medel från Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Region Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande, i samarbete med ABF

 

Covid-19
Hela projektet Skogen mellan oss tar stor hänsyn till den rådande coronapandemin, och skapar delprojekt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vi är måna om att utifrån rådande restriktioner skapa säkerhet och trygghet för de gästande konstnärerna, för samarbetsparter och för publiken.

Öjung, Ovanåkers Kommun, Foto Hannie Seegers