Konstfrämjandet Gävleborg

2

Konstfrämjandet Gävleborg

OPEN CALL — DET FINNS I SKOGEN- Konstutställning

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in konstnärer till att delta i sommarutställningen "Det finns i skogen" Genom utställningen vill vi med skogen som tema presentera samtida diskurser kring klimat, ekologi, friluftsliv, omställningsfrågor, mångfald, utflyttning och jämlikhet.

Projektet Det finns i skogen producera en geografiskt utspridd utställning skapad av konstnärer och konstintresserade redo att ta emot besökare sommaren 2021. Skogen som tema rymmer oändliga berättelser som har format oss som människor. Skogen kan också fungera som ingång till en komplex diskussion om vårt samhälle idag genom att beröra några av våra mest angelägna frågor, alltifrån biologisk mångfald och klimatförändringar till mental och fysisk hälsa. 

 

Utställningen skapas med inspiration från bygdemarknadens breda tilltal, samlande effekt och brokiga uttryck, men med konstnärligt innehåll. Projektledarna organiserar utställningsplatser i anknytning till projektets tre epicenter; Ljusne, Jädraås och Öjung / Svabensverk. Utställningen tar till största del plats utomhus, i skogsmiljö, men presenteras också i andra sammanhang, i samverkan med våra samarbetspartners. Målet är att skapa en geografiskt spridd men sammankopplad utställning som knyter ihop platserna tematiskt i en utställning som till största del tar plats utomhus i skogsmiljö

 

Läs mer om hur du ansöker här: OPEN CALL – DET FINNS I SKOGEN – Utställning